Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Z doradcą podatkowym do sukcesu

  Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczynające jej prowadzenie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. w ramach akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pn. „Z doradcą podatkowym do sukcesu". Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta w...

 • Program "Rodzina 500+"

  W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r.,poz. 192), która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+"...

 • Doświadczenie zawsze w cenie - AKTYWNI 30+

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że  realizuje projekt pt. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z...

 • Zawieszenie naboru wniosków o środki z KFS

  Zawieszenie naboru wniosków o środki z KFS Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż limit środków przyznanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został wyczerpany, w związku z czym nabór wniosków  zostaje  zawieszony. Wnioski będą...

 • Wsparcie dla młodych osób bezrobotnych

  Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z  instrumentu rynku pracy, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do...

 • Szkolenia pracowników i pracodawców w ramach KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje Pracodawców, iż przystępuje do oszacowania potrzeb dotyczących wsparcia w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • Szkolenia dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP

  Informacja o propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ; mieszkańców wsi i miast do 30 tys mieszkańców w woj podlaskim

 • Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim(I)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 01 kwietnia 2015 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim(I)” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 • Projekt pozakonkursowy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,...

 • Rekrutacja do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP

  Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, jako instytucja państwowa wspierająca młodzież o zmniejszonych szansach życiowych prowadzi rekrutację młodzieży wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Wyświetlanie 191 - 200 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę