Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

  Na jakich warunkach można skorzystać ze wsparcia? - szczegółowe informacje dostępne informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Informacja Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Od 01 stycznia 2020r. PIT, CIT i VAT zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).   Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową....

 • Dobre praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i kształcenia w urzędach pracy

  Dnia 30 października 2019 roku w Hotelu Podlasie odbyła się konferencja  „DORADZTWO ZAWODOWE - PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE" organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z okazji 20-lecia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Celem przedsięwzięcia było promowanie i rozwijanie usług poradnictwa...

 • Europejskie Dni Pracodawców oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim

  W dniach 21-25 października 2019 r. w ramach Europejskich Dni Pracodawców oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim przeprowadził cykl spotkań pod hasłem: „ Tydzień z branżą budowlaną". We współpracy ze szkołami, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, bielskimi pracodawcami,...

 • Projekt Work &Life Balance Hub

  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowi e zaprasza do udziału w projekcie:   „Work &Life Balance Hub". Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49...

 • Powiatowy Urząd Pracy - Lider aktywizacji osób młodych 2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał wyróżnienie i tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych 2019". W siedzibie Business Centre Club w Warszawie, pod patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  odbyła się konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i...

 • Zapraszamy do udziału w projekcie

    Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie...

 • Zaproszenie do współpracy

  Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprasza do współpracy przedsiębiorców w ramach realizowanego projektu „Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego...

 • Mikropożyczka w ramach projektu

  "Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" O PROGRAMIE   CEL : Rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie zatrudnienia. ...

 • Program ESPON 2020

  Informujemy o uruchomieniu nowego Krajowego Punktu Kontaktowego programu ESPON 2020 w Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem programu ESPON 2020 jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę