Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim realizuje program specjalny pt. „Wsparcie na starcie".   Okres realizacji 13.09.2022 r. - 15.12.2022 r.   Udział w...

Obrazek dla: E-Doradca Zawodowy
E-Doradca Zawodowy

  „ E-Doradca Zawodowy    P oradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa podlaskiego - n owe spojrzenie – nowe możliwości " to...

Program "Staże rekrutacyjne w miejscu pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim realizuje program pilotażowy „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy".   Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy.   Pilotaż zakłada przetestowanie nowej,...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że trwa nabór do projektu pt.: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1, 3.2.2 RPO – II edycja".   Nabór prowadzony jest elektronicznie poprzez witrynę  www....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę