Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dodatkowe środki Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim realizuje program specjalny pt. „Wsparcie na starcie".   Okres realizacji 13.09.2022 r. - 15.12.2022 r.   Udział w...

Obrazek dla: E-Doradca Zawodowy
E-Doradca Zawodowy

  „ E-Doradca Zawodowy    P oradnictwo zawodowe online w urzędach pracy województwa podlaskiego - n owe spojrzenie – nowe możliwości " to...

Program "Staże rekrutacyjne w miejscu pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim realizuje program pilotażowy „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy".   Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy.   Pilotaż zakłada przetestowanie nowej,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę