Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

       Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki urzędów pracy z zakresu współpracy z pracodawcami w województwie podlaskim".      Wyróżnienie zostało przyznane w szczególności za opracowanie metody rekrutacji i selekcji pracowników nieposiadających formalnych kwalifikacji na...

 • Informacja o projekcie skierowanym do przedsiębiorców

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych. Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub...

 • Akcja na rzecz zapobiegania handlu ludźmi

  „Nie ufaj bezGRANICznie"   Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęły cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą dotyczących bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę. Spotkania mają na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia wynikające z...

 • Nabór do projektu

  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim informują o rozpoczęciu naboru do projektu skierowanego do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat bielski. ...

 • Konferencja "Partnerstwo lokalne"

  W dniu 15.11.2016 r. w powiecie bielskim odbyła się Konferencja pt. „Partnerstwo lokalne" mająca na celu tworzenie i rozwijanie współpracy partnerskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresie polityki społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu. Organizatorami konferencji byli: Starosta Bielski...

 • Informacja o konkursie ofert

  OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji działań z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 r. podstawa...

 • Środki na finansowanie kosztów studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż dysponuje środkami na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. O środki mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie pracy.  Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych oraz niezbędne formularze znajdują się na...

 • Nabór wniosków pracodawców o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.   Wnioski będą przyjmowa ne w dniu 24.06.2016 r. w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku...

 • Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej w Powiatowym Urzędzie Pracy

          W dniu 19 maja 2016 roku w Powiatowym Urzędzie w Bielsku Podlaskim miała miejsce wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej.        Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez urząd pracy przy realizacji projektów europejskich. Przedmiotem zainteresowania były także usługi poradnictwa zawodowego...

 • Wideokonferencja "Praca i życie w Niemczech"

  Europejskie Służby Zatrudnienia zapraszają osoby zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech na wideokonferencję z udziałem doradcy EURES z Niemiec (online)

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę