Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

 • Rekrutacja do pracy w Danii

  Firma rekrutacyjna JT WORKS w Danii poszukuje dla swoich duńskich kontrahentów pracowników branży budowlanej

 • Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał wyróżnienie w konkursie „Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim – dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego". ...

 • Projekt Aktywni Samodzielni mieszkańcy województwa Podlaskiego

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje ,iż  Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadzi rekrutację do  projektu  „Aktywni Samodzielni mieszkańcy województwa Podlaskiego"   W ramach projektu będą organizowane w Białymstoku bezpłatne szkolenia zawodowe: - Barman I i II stopnia - Spawacz...

 • Kampania społeczna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"

   Katarzyna Misiuk, pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, po raz kolejny  uczestniczyła w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z młodzieżą zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez...

 • Europejskie Dni Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach „Europejskich Dni Pracodawców" w dniach 21-23 listopada br. zorganizował cykl seminariów skierowanych do pracodawców z terenu powiatu bielskiego. Partnerami w organizacji była Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, firma GOGLER Brzeziński Suszko Sp. J. oraz Kancelaria...

 • Praca w Policji

  ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI! Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi!   Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w...

 • Program za życiem

  W ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) zostały wprowadzone rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej. Formy pomocy kierowane są do opiekunów osoby niepełnosprawnej (pomoc w domu w ramach prac społecznie...

 • Program Rodzina 500 plus

  Już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Szczegółowe informacje na temat Programu "Rodzina 500 plus" ...

 • Informacja dotycząca zwolnienia z poboru podatku dochodowego od stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy od 01.01.2016r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, niniejszym informuje, że stypendia otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r.   do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego.   Osoby...

 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim rozpoczął realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie finansowanego ze środków Funduszu Pracy – Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Uczestnikiem programu może być każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę