Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań informuje, iż w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 (czas stawiennictwa – godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa)  będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: W korpusie oficerów o STE: PPOR./POR. Korpus osobowy (28) –...

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) ...

Spotkanie informacyjne nt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkie osoby planujące wyjazd za granicę na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie tut. urzędu pracy w dniu 27 czerwca 2018r. w Sali 301 o godzinie 10.00 ,  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim  oraz Wojewódzkiego...

Projekt 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy  w Bielsku Podlaskim 31 maja 2018 roku zakończył realizację projektu pt. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy". Projekt realizowano w partnerstwie z trzema innymi powiatami: hajnowskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim. To już kolejny projekt partnerski realizowany przez powiat bielski. Taka...

Projekt - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim

Fundacja Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROPARTNER AKIE i Powiatem Bielskim zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim". Projekt jest realizowany od stycznia 2018 roku na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, skierowany przede...

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuję, iż:   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17. Kontakt z...

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Projekcie: "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II" Szczegółowe informacje w załączonej informacji. Załączniki Staże drogą do zatrudnienia...

Projekt pn. ABSOLWENT - niepełnosprawni na etacie 2018

        Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Rekrutacja do projektu pn. Adaptacja i rozwój - outplacement w woj. Podlaskim

4system  Polska S p. z o.o . prowadzi rekrutację do  projektu  pn. „Adaptacja i rozwój – outplacement w woj. Podlaskim". Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego , którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy zostali zwolnieni  z przyczyn niedotyczących pracownika. Bliższe informacje...

Projekt - Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt pn." Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2201 i dedykowany jest podlaskim przedsiębiorcom i ich pracownikom. Celem...

Wyświetlanie 1 - 10 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę