Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I REMONTÓW W WYDZIALE GOSPODAROWANIA MIENIEM I INWESTYCJI     1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,...

Europejskie Dni Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim

W dniach 6-8 listopada 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim odbyły się dni otwarte w ramach Europejskich Dni Pracodawców.         Jeden dzień został poświęcony bardzo aktualnej tematyce legalnego zatrudniania cudzoziemców. Zorganizowane zostały punkty...

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim  w dniach 15-21 października 2018 roku organizował działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia!". OTK, to coroczna...

Dotacje i wyposażenia stanowiska pracy - program skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 288 000 zł na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   W ramach programu proponujemy: Refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań informuje, iż w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 (czas stawiennictwa – godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa)  będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: W korpusie oficerów o STE: PPOR./POR. Korpus osobowy (28) –...

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) ...

Projekt 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy  w Bielsku Podlaskim 31 maja 2018 roku zakończył realizację projektu pt. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy". Projekt realizowano w partnerstwie z trzema innymi powiatami: hajnowskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim. To już kolejny projekt partnerski realizowany przez powiat bielski. Taka...

Projekt - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim

Fundacja Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROPARTNER AKIE i Powiatem Bielskim zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim". Projekt jest realizowany od stycznia 2018 roku na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, skierowany przede...

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuję, iż:   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17. Kontakt z...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę