Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Programy realizowane ze środków rezerwy MRPiPS w 2018 roku

  1.  Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jest to program aktywizacji osób bezrobotnych, które utraciły pracę w 2018 r. Kwota otrzymana na realizację programu to: 345 600 zł. Program będzie realizowany do 31.12.2018 r. Osoby bezrobotne...

Projekt konkursowy „Doświadczenie zawsze w cenie - AKTYWNI 30+”

Projekt konkursowy „Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+, realizowany od 01.03.2016 do 30.04.2017 przez 4 powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki. 54 osoby...

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, skierowane do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bielsk Podlaski. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia,  zarejestrowane w urzędzie pracy, ze...

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

       Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne do 30 roku życia,  zarejestrowane w urzędzie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę