Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Projekt 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy

Projekt "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dla których ustalono profil pomocy I lub II zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki  i wysokomazowiecki. Okres realizacji projektu:...

PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy

„PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery Odział w Białymstoku, Pole Emploi – Direction Generale (Francja) i Cobbeco Consulting (Belgia). Okres...

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 01 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim (III)" skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim realizuje projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku, zarejestrowanych w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę