Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniu: 23.10.2018 r. w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku...

Europejskie Dni Pracodawców 2018 pod hasłem „Odkryj swój talent"

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców 6-8.11.2018r. Jest to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służy Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Instytucjami Rynku Pracy we wszystkich krajach Unii...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 15-21.X.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowym Centrum Kariery po raz kolejny podejmuje działania doradcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej...

Dotacje i wyposażenia stanowiska pracy - program skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 288 000 zł na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   W ramach programu proponujemy: Refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

Konkurs dla pracodawców - „Organizacja ucząca się 2018”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką organizuje kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2018" w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę