Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Aktualności

Program Rodzina 500 plus

Już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Szczegółowe informacje na temat Programu "Rodzina 500 plus" ...

Otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji działań z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez PUP Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 r. podstawa prawna art. 62a - 62c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach...

Informacja dotycząca zwolnienia z poboru podatku dochodowego od stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy od 01.01.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, niniejszym informuje, że stypendia otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r.   do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego.   Osoby...

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków i podpisywanie umów dotyczących: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej . Wzory obowiązujących druków wniosków i...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach: 02.08.2017 r.- 04.08.2017 r. w  Sekretariacie  Powiatowego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę