Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Aktualności

Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko  strażnika działu ochrony – etat mundurowy , Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku informuje o przedłużeniu terminu naboru  składania dokumentów od 25.05.2018r do 25.06.2018r . Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby na stanowisko strażnika działu ochrony...

Spotkanie informacyjne nt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkie osoby planujące wyjazd za granicę na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie tut. urzędu pracy w dniu 27 czerwca 2018r. w Sali 301 o godzinie 10.00 ,  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim  oraz Wojewódzkiego...

Projekt 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy  w Bielsku Podlaskim 31 maja 2018 roku zakończył realizację projektu pt. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy". Projekt realizowano w partnerstwie z trzema innymi powiatami: hajnowskim, siemiatyckim i wysokomazowieckim. To już kolejny projekt partnerski realizowany przez powiat bielski. Taka...

Projekt - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim

Fundacja Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROPARTNER AKIE i Powiatem Bielskim zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim". Projekt jest realizowany od stycznia 2018 roku na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, skierowany przede...

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuję, iż:   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17. Kontakt z...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę