Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Aktualności urzędu

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

W dniach 16-22.10.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną oraz Młodzieżowym Centrum Kariery po raz podejmuje działania doradcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. I.1. Wymagania konieczne: 1)     posiadanie obywatelstwa polskiego, 2)     korzystanie z pełni praw publicznych 3)     nieposzlakowana...

Informacja o szkoleniu Siostra PCK opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

  Zapraszamy na bezpłatnie szkolenie w powiecie bielskim:  Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej   Oferta skierowana jest do : osób bezrobotnych , lub osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub...

Konkurs dla pracodawców - „Organizacja ucząca się 2017”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizują kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2017" w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli informuje o naborze na stanowisko pracownika socjalnego . Dokumenty aplikacyjne ( w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego") należy składać w siedzibie GOPS-u w terminie do 18.09.2017r od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub pocztą...

Program Rodzina 500 plus

Już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Szczegółowe informacje na temat Programu "Rodzina 500 plus" ...

Informacja dotycząca zwolnienia z poboru podatku dochodowego od stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy od 01.01.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, niniejszym informuje, że stypendia otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r.   do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego.   Osoby...

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków i podpisywanie umów dotyczących: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej . Wzory obowiązujących druków wniosków i...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim rozpoczął realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie finansowanego ze środków Funduszu Pracy – Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Uczestnikiem programu może być każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w...

Seminarium - Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

          W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się seminarium „Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy"  zorganizowane przez Starostę Powiatu Bielskiego dr inż. Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.           Spotkanie  miało na celu pokazanie różnych możliwości...

Wyświetlanie 1 - 10 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę