Powiatowa Rada Rynku Pracy dla powiatu bielskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla powiatu bielskiego

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17.05.2018r.

W dniu 17 maja 2018r oku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.   Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Zaopiniowanie zmian w planie finansowym podziału środków Funduszu Pracy na 2018 rok. Sprawy różne. ...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 15.03..2018r.

W dniu15 marca 2018r oku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek posiedzenie: Otwarcie posiedzenia. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w 2017 roku wraz z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu w 2017 roku. Zapoznanie...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 19.12.2017r.

W dniu 19 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy na 2017 rok. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 27.09.2017r.

W dniu 27 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku. Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników powiatowej jednostki...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 05.07.2017r.

W dniu 05 lipca 2017 roku został zaopiniowany w trybie obiegowym projekt uchwały w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w II połowie 2017 roku Programu Aktywizacja i Integracja.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 16.02.2017r.

W dniu 16 lutego2017 roku  odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku wraz  z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu   w 2016 roku.  ...

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW 1 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Podlaski Związek Pracodawców Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka 2 Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości Wacław Żarski 3 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kordziukiewicz ...

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2016 roku

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 08 grudnia 2016 roku Wręczenie Aktów Powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Sprawy różne. ...

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2016 roku

Posiedzenie w dniu 24 lutego 2016 roku   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku wraz  z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatuw 2015 roku.  Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców  i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę