Powiatowa Rada Rynku Pracy dla powiatu bielskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim


Nagłówek

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla powiatu bielskiego

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 16.02.2017r.

W dniu 16 lutego2017 roku  odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku wraz  z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu   w 2016 roku.  ...

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW 1 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Podlaski Związek Pracodawców Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka 2 Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości Wacław Żarski 3 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kordziukiewicz ...

Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2016 roku

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 08 grudnia 2016 roku Wręczenie Aktów Powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Sprawy różne. ...

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2016 roku

Posiedzenie w dniu 24 lutego 2016 roku   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku wraz  z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatuw 2015 roku.  Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców  i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę